Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou JIHOČESKÉHO KRAJE

 

Dne 14.6.2016 se konala na  Střední zdravotnické škole v Táboře odborná konference pro zdravotníky na téma – Neodkladná přednemocniční a nemocniční péče.

015
učebna SZŠ Tábor

006
MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JČK

017
PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS

014
Mgr. Picková Pavlína