Rozpis konzultací dálkového studia š. rok 2019 – 2020

  Rozvrh hodin dálkového studia 1. pololetí

V úterý, dne 12. května 2020 bude konzultační den z maturitníh předmětů pro třídu 5.C. Seznamte se prosím s bezpečnostními opatřeními – viz úodní strana našich www.

Bližší Informace : třídní učitelka

Rozpis konzultací pro   12. května 2020 – ÚTERÝ

1

715– 800

2

810 – 855

3

905 – 950

4

1010 – 1055

5

1105 – 1150

6

1200 – 1245

7

1255– 1340

Skupiny

učebna

5.C

 

MAT

Hod

ANJ

Not

PSK

Vol

CJL

Jed

OSE

Vol

OSN

Mar

Skupina ANJ

uč. č. 17

NEJ

Čer

MAT

Hod

CJL

Jed

PSK

Vol

OSN

Mar

OSE

Vol

Skupina NEJ

uč. č. 24

 

Rozvrh hodin dálkového studia 2. pololetí – od února 2020

Od 11. března 2020 probíhá výuka elektronicky formou samostudia