Název projektu –  Péče o seniory v 21. století

Program ERASMUS PRO

 

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Celková doba projektu – 19 měsíců

Vybraným žákům bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Sligo v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Účastnice projektu ERASMUS PRO –IRSKO
10.11.2019 – 23.11.2019
Kabešová Eliška             4.B
Košťáková Irena             4.A
Parašínová Veronika    4.B
Maitnerová Kateřina   4.A
Novotná Eliška                4.B
Rybáková Jaromíra      4.A
Sládková Magdalena   4.A
Sládková Michaela       4.A
Šmídová Barbora          4.B


Název projektu – Péče o seniory v Německu a Irsku

Program ERASMUS + K1

 

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Celková doba projektu – 12 měsíců

 

Vybraní žáci se zúčastní čtrnáctidenní stáže v sociálních zařízeních v Mallow v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

 

Irsko 18.11. – 2.12. 2017

Žákyně byly ubytovány v rodinách, doprava i celodenní stravování bylo hrazeno z projektu.

Účastnily se :

Hořejší Emilie

Krätzerová Martina

Mišoňová Zuzana

Nejedlá Anna

Nováková Veronika

Novotná Kristina

Šebková Veronika

Zárubová Lucie

za doprovodu Mgr.Juliány Novotné

 

Německo 4.2. -17.2. 2018

Žáci byli ubytováni v jednom ze zdravotnických zařízení, kde měli plnou penzi. Veškeré finance (ubytování, strava, doprava) byly hrazeny z projektu.

Účastnili se :

Cmunt Filip

Kostečková Daniela

Matějková Renata

Lorencová Karolina

Máté Tereza

Maurerová Eliška

Sládková Andrea

Zedník Matěj

za doprovodu Mgr. Jindřišky Černé

 

 

Irsko 10.6. – 23.6. 2018

Flosmanová Eliška

Jarošová Eliška

Kolářová kateřina

Krámová Kristýna

Neužilová Zuzana

Šklebená Kristýna

Tolinger Daniel

Váchová Agáta

za doprovodu Mgr. Aleny Jirkové

Vybraní studenti třetích ročníků se zúčastnili stáže v rámci projektu Erasmus + K1. Žáci pracovali v sociálním zařízení Nazareth House v ranních a odpoledních směnách. Ubytování a stravování zajišťovaly irské rodiny. V době volna pak studenti měli možnost poznávat krásy přírody i historické památky v Sligu a okolí. Z míst, které měli možnost poznat, nejvíce ocenili Cork, Strandhill, Connemara National Park, Diamond Hill Trail, Sky Road, Clifden Castle, Mullaghmore a útesy Slieve League. Tuto stáž všichni hodnotili velmi pozitivně, především pro možnost rozvoje jazykových i odborných kompetenci, jakož i poznání Irska a jeho obyvatel.