Název projektu – Cizí jazyky pro naši výuku

Program Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1, Školní vzdělávání

Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA101-077399
Délka trvání 15 měsíců – projekt byl z důvodu pandemie C-19 prodloužen na 27 měsíců do 31.11. 2022
                                             – nové prodloužení na 36 měsíců do 31.10. 2023

Projekt zahrnuje zahraniční výukové pobyty pedagogů odborných i všeobecných předmětů. Každý pedagog vyjede do zahraničí na dvoutýdenní jazykový kurz. Na konci pobytu obdrží certifikát. Získané znalosti účastníci využijí jednak při výuce, ale také při dalších projektových aktivitách školy.

V období letních prázdnin 2021 absolvovalo jazykový kurz v rámci projektu celem šest učitelů.

Jazykového kurzu ve Vídni  v termínu 2. 8. -14. 8. 2021 se zúčastnily Jindřiška Černá a Eva Urbanová

Ubytovány byly  v okrajové čtvrti Erdberg. Budova jazykové školy ActiLingua se nacházela nedaleko centra, v blízkosti Belvedéru. Deutschlehrerkurs  probíhal každý den v dopoledních hodinách, Sprachkurs v odpoledních. Mezi účastníky kurzu byli Maďaři, Poláci, Italové, Slováci a samozřejmě Češi. Během volného času kolegyně navštívily nejznámější památky města a účastnily se Vídeňského hudebního léta“, které nabízelo zajímavé koncerty před budovou radnice.

Jazykového kurzu na Maltě v Gateway School of English se zúčastnili čtyři učitelé Barbora Krátká, Juliana Novotná, Alena Jirková a Aleš Brothánek na 14 dní v době letních prázdnin v červenci a srpnu 2021

Někteří kolegové absolvovali kurz distančně, a tak neměli možnost dostatečně poznat osobně lektory a spolužáky, stejně tak i prostředí školy. Ti co měli štěstí, navštěvovali školu prezenčně a mohli si přímo užít hodiny angličtiny s rodilými mluvčími původem z Malty, Skotska a z dalších anglicky mluvících zemí. Po škole bylo dost času poznávat turisticky atraktivní místa na Maltě, např. Valetta  – hlavní město, pevnost St. Elmo, Bazilika Panny Marie Karmelské, Mdina, ostrov Comino a Gozo, Victoria, Xlendi, Bazilika Ta‘ Pinu, Sanap Cliffs, Paradise Bay a jiná úžasná místa.

Ti co bydleli v hostitelských rodinách, měli možnost poznat i jejich místní zvyky, kulturu a ochutnat domácí pokrmy. Pobyt na Maltě byl velice zajímavou zkušeností a posunem v osobních i jazykových kompetencích všech účastníků.

Eastbourne – jazykový kurz


Název projektu – Nauč mě to!

Program Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1, Mobility osob – odborné vzdělávání a příprava

Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077295
Délka trvání 24 měsíců – projekt byl z důvodu pandemie C-19 prodloužen na 36 měsíců do 31.5. 2022.

Vybraným žákům třetích a čtvrtých ročníků maturitního oboru bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Anglii a v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Květen, červen -září 2023 – Stáž – Maribor Slovinsko

Počet účastníků –22

Projekt Erasmus – „ Nauč mě to“

Červenec-září 2021 – STÁŽ SEVERNÍ IRSKO – BELFAST

V létě 2021 proběhla dlouhodobá stáž u čtyř absolventů (Klára Vonešová, Markéta Buchvaldková, Filip Gatial a Karel Jan Hofhanzl) v irském Belfástu (více https://www.szs-tabor.cz/projekty/staz-severni-irsko-belfast/)
Belfast

15. 10. – 29. 10. 2022 – Maribor Slovinsko

Počet účastníků – 9
Aktivity:

  • Stáže v sociálních zařízeních (DSO Tezno, Dom pod Gorco, Senecura Maribor, Dom Danice Vogrinec, Senecura Slivnica) pracovní doba 7 -14
  • Poznávací aktivity v Mariboru – prohlídka městy, návštěva muzea – National Libertation Museum, Pyramid hill, Kalvarija hill, Aquarium terárium, City park
  • Návštěva Lublaně
  • Výlet na Pohorje

Projekt Erasmus – Maribor Slovinsko


Název projektu –  Péče o seniory v 21. století

Program ERASMUS PRO

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Registrační číslo projektu:   2019-1-CZ01-KA102-060541

Vybraným žákům byla umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Irsku, Německu a Španělsku. Cílem bylo, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšířili jazykové i odborné kompetence a zároveň získali důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Celková doba projektu – původně 19 měsíců, po prodloužení  36 měsíců. Celková délka projektu (1. 6. 2019 – 31. 5. 2022). Důvod žádosti o prodloužení byla nemožnost realizovat plánované projektové aktivity, výjezdy žáků na stáže, v původně plánovaném období kvůli celosvětové pandemii koronaviru COVID-19.

Více informací: https://www.szs-tabor.cz/erasmus-pro-pece-o-seniory-v-21-stoleti/
Projekt Erasmus

Účastnice projektu ERASMUS PRO – Španělsko
7. 3. – 18. 3. 2022 Málaga
Přílepková Jana 4.B
Švagrová Denisa 4.B
Zabloudilova Denisa 4.B
Pazourková Kateřina 4.B
Tůmová Klára 4.B
Barbora Bilaiová 4.A
Budínová Aneta 4.A
Hernová Tereza 4.A
Píchová Aneta 4.B
Širhlalová Karolína 4.A
Passlerová Nikola 4.B
Nikola Škrletová 4.A
Veronika Mandryszová 4.B
Smrčinová Klára 4.B
Kovačová Simona 4.B

Účastnice projektu ERASMUS PRO –IRSKO
2. 7. 2021 – 2. 10. 2021 Sligo
Nikola Šoljová
Simona Matoušková

Účastnice projektu ERASMUS PRO –IRSKO
10.11.2019 – 23.11.2019
Kabešová Eliška             4.B
Košťáková Irena             4.A
Parašínová Veronika    4.B
Maitnerová Kateřina   4.A
Novotná Eliška                4.B
Rybáková Jaromíra      4.A
Sládková Magdalena   4.A
Sládková Michaela       4.A
Šmídová Barbora         4.B

Účastníci projektu ERASMUS PRO –Německo
24. 11. 2019 – 7.12 2019
Prokop Jakub            4.A
Dalíková Zuzana      4.A
Kochwasser Jiří        4.A
Rokosová Petra        4.A
Škrdletová Adéla     4.A
Jírová Tereza             4.A
Daniela Lukuczova 4.A


Název projektu – Péče o seniory v Německu a Irsku

Program ERASMUS + K1

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Celková doba projektu – 12 měsíců

Vybraní žáci se zúčastní čtrnáctidenní stáže v sociálních zařízeních v Mallow v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Irsko 18.11. – 2.12. 2017

Žákyně byly ubytovány v rodinách, doprava i celodenní stravování bylo hrazeno z projektu.

Účastnily se :

Hořejší Emilie

Krätzerová Martina

Mišoňová Zuzana

Nejedlá Anna

Nováková Veronika

Novotná Kristina

Šebková Veronika

Zárubová Lucie

za doprovodu Mgr.Juliány Novotné

Německo 4.2. -17.2. 2018

Žáci byli ubytováni v jednom ze zdravotnických zařízení, kde měli plnou penzi. Veškeré finance (ubytování, strava, doprava) byly hrazeny z projektu.

Účastnili se :

Cmunt Filip

Kostečková Daniela

Matějková Renata

Lorencová Karolina

Máté Tereza

Maurerová Eliška

Sládková Andrea

Zedník Matěj

za doprovodu Mgr. Jindřišky Černé

Irsko 10.6. – 23.6. 2018

Flosmanová Eliška

Jarošová Eliška

Kolářová kateřina

Krámová Kristýna

Neužilová Zuzana

Šklebená Kristýna

Tolinger Daniel

Váchová Agáta

za doprovodu Mgr. Aleny Jirkové

Vybraní studenti třetích ročníků se zúčastnili stáže v rámci projektu Erasmus + K1. Žáci pracovali v sociálním zařízení Nazareth House v ranních a odpoledních směnách. Ubytování a stravování zajišťovaly irské rodiny. V době volna pak studenti měli možnost poznávat krásy přírody i historické památky v Sligu a okolí. Z míst, které měli možnost poznat, nejvíce ocenili Cork, Strandhill, Connemara National Park, Diamond Hill Trail, Sky Road, Clifden Castle, Mullaghmore a útesy Slieve League. Tuto stáž všichni hodnotili velmi pozitivně, především pro možnost rozvoje jazykových i odborných kompetenci, jakož i poznání Irska a jeho obyvatel.