Název projektu – Cizí jazyky pro naši výuku

Program Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1, Školní vzdělávání

Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA101-077399
Délka trvání 15 měsíců

Projekt zahrnuje zahraniční výukové pobyty pedagogů odborných i všeobecných předmětů. Každý pedagog vyjede do zahraničí na dvoutýdenní jazykový kurz. Na konci pobytu obdrží certifikát. Získané znalosti účastníci využijí jednak při výuce, ale také při dalších projektových aktivitách školy.


Název projektu – Nauč mě to!

Program Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1, Mobility osob – odborné vzdělávání a příprava

Registrační číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077295
Délka trvání 24 měsíců

Vybraným žákům třetích a čtvrtých ročníků maturitního oboru bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Anglii a v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.


Název projektu –  Péče o seniory v 21. století

Program ERASMUS PRO

Dvě čtrnáctidenní stáže a jedna dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Irsku a v Německu byly přesunuty z důvodu pandemie COVID-19 na neurčito.

Byla podána žádost o prodloužení projektového období o 12 měsíců, u projektu s registračním číslem 2019-1-CZ01-KA102-060541 a názvem Péče o seniory v 21. století, nový konec projektového období tak připadá na 31. 12. 2021. Celková délka projektu tak bude 31 měsíců (1. 6. 2019 – 31. 12. 2021). Důvod žádosti o prodloužení je nemožnost realizovat plánované projektové aktivity, výjezdy žáků na stáže do Irska a Německa, v původně plánovaném období kvůli celosvětové pandemii koronaviru COVID-19.

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Celková doba projektu – 19 měsíců

Vybraným žákům bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Sligo v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Účastnice projektu ERASMUS PRO –IRSKO
10.11.2019 – 23.11.2019
Kabešová Eliška             4.B
Košťáková Irena             4.A
Parašínová Veronika    4.B
Maitnerová Kateřina   4.A
Novotná Eliška                4.B
Rybáková Jaromíra      4.A
Sládková Magdalena   4.A
Sládková Michaela       4.A
Šmídová Barbora         

Účastníci projektu ERASMUS PRO –Německo
24. 11. 2019 – 7.12 2019
Prokop Jakub            4.A
Dalíková Zuzana      4.A
Kochwasser Jiří        4.A
Rokosová Petra        4.A
Škrdletová Adéla     4.A
Jírová Tereza             4.A
Daniela Lukuczova 4.A


Název projektu – Péče o seniory v Německu a Irsku

Program ERASMUS + K1

 

Aktivita – mobilita žáků v odborném vzdělávání

Celková doba projektu – 12 měsíců

 

Vybraní žáci se zúčastní čtrnáctidenní stáže v sociálních zařízeních v Mallow v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

 

Irsko 18.11. – 2.12. 2017

Žákyně byly ubytovány v rodinách, doprava i celodenní stravování bylo hrazeno z projektu.

Účastnily se :

Hořejší Emilie

Krätzerová Martina

Mišoňová Zuzana

Nejedlá Anna

Nováková Veronika

Novotná Kristina

Šebková Veronika

Zárubová Lucie

za doprovodu Mgr.Juliány Novotné

 

Německo 4.2. -17.2. 2018

Žáci byli ubytováni v jednom ze zdravotnických zařízení, kde měli plnou penzi. Veškeré finance (ubytování, strava, doprava) byly hrazeny z projektu.

Účastnili se :

Cmunt Filip

Kostečková Daniela

Matějková Renata

Lorencová Karolina

Máté Tereza

Maurerová Eliška

Sládková Andrea

Zedník Matěj

za doprovodu Mgr. Jindřišky Černé

 

Irsko 10.6. – 23.6. 2018

Flosmanová Eliška

Jarošová Eliška

Kolářová kateřina

Krámová Kristýna

Neužilová Zuzana

Šklebená Kristýna

Tolinger Daniel

Váchová Agáta

za doprovodu Mgr. Aleny Jirkové

Vybraní studenti třetích ročníků se zúčastnili stáže v rámci projektu Erasmus + K1. Žáci pracovali v sociálním zařízení Nazareth House v ranních a odpoledních směnách. Ubytování a stravování zajišťovaly irské rodiny. V době volna pak studenti měli možnost poznávat krásy přírody i historické památky v Sligu a okolí. Z míst, které měli možnost poznat, nejvíce ocenili Cork, Strandhill, Connemara National Park, Diamond Hill Trail, Sky Road, Clifden Castle, Mullaghmore a útesy Slieve League. Tuto stáž všichni hodnotili velmi pozitivně, především pro možnost rozvoje jazykových i odborných kompetenci, jakož i poznání Irska a jeho obyvatel.