Od školního roku 2018/2019 dochází ke změně oboru vzdělávání ze Zdravotnického asistenta (53-41-M/01) na  PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03).

Obor: Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03
Kategorie vzdělání: střední vzdělání
Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán – Praktická sestra – denní studium