Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021

Obor Ošetřovatel 53-4-H/01, denní forma vzdělávání,

zkouška se skládá z praktické zkoušky a dále, na základě rozhodnutí ředitelky školy, z ústní zkoušky.

HARMONOGRAM KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021

Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky:

  • 2. – 4. 6. 2021 – praktická zkouška
  • 8. 6. 2021 – ústní zkouška

 

Tábor 12. března 2021

CERMAT – Informace o závěrečné zkoušce (https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska)