Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2022/2023

Obor Ošetřovatel 53-4-H/01, denní forma vzdělávání,

Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky:

  • 25. 05. – 31. 05. 2023  – Volno na přípravu k závěrečné zkoušce
  • 06. 06. – 07. 06. 2023  – Praktická ZZ v Nemocnici Tábor, a.s.
  • 09. 06. 2023   – Ústní zkouška dle harmonogramu TU
  • 09. 06. 2023   – Předání výučních listů – za organizaci zodpovídá TU

 

Tábor 20. května 2023

CERMAT – Informace o závěrečné zkoušce (https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska)