„Desítky budoucích zdravotních sestřiček soutěžily v poskytování první pomoci“

Psali o nás(12. 5. 2023 – článek+video)
>Ve středu se v soutěži utkalo 13 čtyřčlenných týmů budoucích zdravotních sestřiček.


„Americký den“

(7. 6. 2022 – článek)


„Sejití 80-ti a víceletých občanů města Tábora“

(25. 5. 2022 – dopis)

Poděkování naším žákům

Senioři v krajích: Aktivizační techniky biografie ve výuce ošetřovatelů na SZŠ Tábor

(Zpravodaj MPSV duben 2022)

Střední zdravotnická škola v Táboře spolupracuje s konkrétními zařízeními, teorie se tak propojuje
s praxí. Žáci oboru Ošetřovatel se v rámci předmětu Sociální aktivizace klientů seznamují s jednotlivými koncepty, kterými je možné přispět ke zlepšení péče o klienty a pacienty v sociálních i zdravotnických zařízeních…
Mgr. Radka Maršíková, garant předmětu Sociální aktivizace klientů
Celý článek:    (strana 16)

Absolutním vítězem Jihočeské sestřičky je tým z budějovické zdravotnické školy s kapitánem Josefem Divišem

(Jižní Čechy TEĎ listopad 2019)

TÁBOR – Letošní ročník tradiční odborné soutěže Jihočeská sestřička, kterou organizují Jihočeské nemocnice ve spolupráci s Jihočeským krajem, je minulostí. V kategorii vyšších odborných zdravotních škol a vysokých škol zvítězil tým kapitána Josefa Diviše – SZŠ a VOŠZ České Budějovice, na druhém a třetím místě skončily týmy z Jihočeské univerzity. V kategorii středních zdravotnických škol vyhrál tým kapitána Filipa Richtera ze školy z Českého Krumlova, druzí skončili studenti táborské zdravotnické školy a třetí z Jindřichova Hradce. Soutěž se konala včera v táborské nemocnici a končila galavečerem v hotelu Palcát, kde vítězům pogratulovala hejtmanka Ivana Stráská…

Náhlý porod v hotelu Palcát. I to museli zvládnout účastníci soutěže Jihočeská sestřička

(Jižní Čechy TEĎ 12.10.2019)

TÁBOR – Nemocnice Tábor dnes hostila pátý ročník soutěže Jihočeská sestřička. Na soutěž, kterou organizuje akciová společnost Jihočeské nemocnice spolu s Jihočeským krajem, se přihlásilo 14 studentských týmů. První ročník Jihočeské sestřičky se konal v prachatické nemocnici, druhý v českokrumlovské, třetí v písecké a čtvrtým hostitelem byla loni nemocnice strakonická. Letos studenti zavítali do druhé největší nemocnice v Jihočeském kraji. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První soutěžní kategorií byli studenti třetích ročníků vyšších odborných a vysokých škol, obor všeobecná sestra a porodní asistentka, a druhou kategorii studenti čtvrtých ročníků zdravotnických škol, obor praktická sestra. …

Táborská odborná škola pro ženská povolání do nového domova

(Z týdeníku Tábor č. 10/1939)
pohled_od_mostuPo 32 letech svého trvání dostává se táborské odborné ženské školství do vlastního domova, jejž v monumentální a moderně zařízené budově slavnostně otevře v neděli dne 12. března t.r. Jako každý čin a každý ukončený projekt jest uzavřením kapitoly jedné a současně zahájením nové, tak i datum 12. března ukončuje v odborném ženském školství našeho města kapitolu začátků a průbojné práce a na prahu druhé republiky zahajuje novou etapu činnosti.        Na významný tento den hledíme v Táboře s pocitem naprosto jiným, než by se hledělo v jiném městě. Dějiny našeho města nás totiž poučují o tom, že to byl Tábor, v němž před 500lety zahájena byla emancipace české ženy, pokud ovšem sním užití toho výrazu pro správné vyjádření tehdejších poměrů. Stačí však poukázati na historicky ověřený fakt, že to byl Tábor v prvních letech svého trvání, který popřál všeobecného vzdělání nejen hochům nýbrž i dívkám a že právě v důsledku těchto snah mohlo o 30 let později dojíti k známému výroku papežského legáta o kulturní vyspělosti táborské ženy. Byl to snad tedy hlas a příkaz tradice, který před 32roky uvedl v našem městě ve skutku řádně organisované odborné školství ženské. Nebylo to věcí snadnou, vzpomeneme-li, že historický vztah násilně byl několikrát přerušen a že v 19. století velmi těžce probojoval si tento druh školství právo na život. Začátek daly tomu v Praze r. 1865 zřízené odpolední kursy Spolku sv. Ludmily – zásluha trvale zůstane spojena se jménem pí. M. Riegrové-Palacké, k vyššímu stupni dostoupilo se r. 1871 zřízením skutečné odborné školy Výrobním ženským spolkem pražským, v níž řádně se již uplatnila všecka oddělení ženské práce. Státní správa rakouská projevila zájem o potřeby a činnost těchto škol teprve r. 1907 svým ministerstvem kultu a r. 1908 ministerstvem veřejných prací, kdy po provedené nové organizaci vytváří se u nás typ ,,ženské průmyslové školy“.
Slavnosti odevzdání nové moderní budovy odborné škole pro ženská povolání v Táboře bude  vykonáno v neděli 12.března o 10.hod dopol. v tělocvičně nové školy na Marodově vrchu s tímto pořadem: 1.slavnostní proslov-žákyně školy, 2.projev  p. starosty města V. Soumara, 3. projev pí. předsedkyně kuratoria školy T. Bernardové, 4.projevy hostí, 5.proslov žákyně, 6. doslov p. ředitele školy Jana Čecha, 7. státní hymna, 8.prohlídka školy.         Nová školní budova byla postavena dle projektu architekta Tomáše Krcha, stavitele v Táboře. V podzemí budovy umístěno jest ústřední topení, sklady paliva, sklad pro potraviny, skladiště, sklep pro školníka a sprchy. – Suterénu jest tělocvična se šatnou, byt školníka  dvou místnostech s přislš.,,,,,mateřská škola s kabinetem a žehlírnou. Přízemí umístěna jest ředitelna, sborovna, místnost pro archiv, době učebny s kabinety, kuchyňka a jídelna. V 1 poschodí jest tři učeben s kabinety , kuchyně s jídelnou. Ve 2 poschodí jsou jsou rovněž tři učebny s kabinety, kreslírna, knihovna žákovská a knihovna učitelského sboru.         Stavba nové školy dle projektu p.architekta Tomáše Krcha zadaná konstrukcí stavitelů Táborských J. Matějka, Mládek, Loskot a Soumar zahájena byla 19.dubna  1938. Sdružené stavitelské firmy provedly na stavbě práce zemní a kanalizační, práce zednářské, železobetonářské, kamenické a tesařské. Brzy po zahájení stavby, když tempo pracovní bylo nejživější, nadešli dny osudného vyvrcholení krize, mezinárodní. Pracovníci odcházeli ku svým plukům.          Jistě jez povinností vzpomenuti zejména táborských firem, které účastnili se budování této moderní školy táborské.Jsou to především řemeslnické které odvedly s obvyklou solidností firmy: práce pokrývačské fa Jindřich Truhlář, práce klempířské František Nevole, práce malířské firmy Josef  Janura a Bohumil Švarc, práce natěračské fy Ed. Dolejš  Štěpán Kos, práce instalatérské fy K. Lutovský a B.Svatoš, práce čalounické fa Jan Houska tabule a školní nábytek dodala firma Vlastimil Švarc, práce zámečnické provedla fa. K. Krch a syn, práce elektronické a školní rozhlas fa. bratři Krchové, práce parketářské fa. Jar. Cibulka, sklenářské práce fa Jindř. Přibík, práce truhlářské fa Stolar za účasti firem T.Pazourek, J.Šíp a J.Vaníček, kachlová kamna dodala firma bratří Vláškové, ústřední topení s pražskou firmou Kabeš-Fanta táborská firma J. Trejbal. Z pražských firem mimo jmenovanou již fa Kabeš  a Ant. anta, práce dlaždické provedla fa Orlit, podlahy korkové fa K. Lesný Praha, sporáky dodala fa J.Kaliba a spol. a kovové šatny fa Ing.Podhájský.Práce tesařské provedla  táborská firma Stavebnina. Stavbu vedl p. Mládek a stavební.