Novinky

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - 2020

Jednotné zkoušky - Řádný a náhradní termín jednotné zkoušky
Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020


HARMONOGRAM MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - 2019/2020

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
Ochrana zdraví v průběhu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 2019 / 2020

Od 11.5.do 22.5.2020 jsou ve škole možné konzultace žáků končících ročníků, účast je dobrovolná.

Rozpis konzultací od 11.5. do 22.5. (4.A, 4.B a 5.C)
Rozpis konzultací pro 3.C
Informace o přítomnosti žáků ve škole (4.A, 4.B a 5.C)
Čestné prohlášení - ke stažení


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Výsledky přijímacího řízení na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912 1. kolo; 22. dubna 2020; obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

Od 11.3.2020 z nařízení vlády odpadá výuka - do odvolání

Toto nařízení se týká i dálkové formy vzdělávání a probíhajícího  kurzu Sanitář

„Neztrácejte dobrou náladu, noste roušky a držte se!“ Jač, Jir a Más

Informace z knihovny

Veškeré vypůjčené knihy ze školní knihovny se budou vracet až po znovuotevření škol.
Ti, kdo měli vrátit knihy po vyhlášení karantény (po 11.3.2020), mají automaticky prodlouženou výpůjční dobu.

Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů