Novinky

Přijímací řízení 2. kolo - výsledky:

3. července 2020; obor 53-41-M/03 Praktická sestra – denní forma vzdělávání
3. července 2020; obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání


Ředitelka školy vypsala druhé kolo přijímacího řízení v denní i dálkové formě vzdělávání:

Praktická sestra
Ošetřovatel
Dálkové studium


HARMONOGRAM MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - 2019/2020

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
Ochrana zdraví v průběhu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 2019 / 2020

Od 8. 6. 2020 je možná přítomnost žáků ve škole,
za účelem konání konzultací či třídnických hodin (dobrovolná docházka, max. 15 žáků nebo studentů)

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020
Čestné prohlášení - ke stažení


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Od 11.3.2020 z nařízení vlády odpadá výuka - do odvolání


Informace z knihovny

Veškeré vypůjčené knihy ze školní knihovny se budou vracet až po znovuotevření škol.
Ti, kdo měli vrátit knihy po vyhlášení karantény (po 11.3.2020), mají automaticky prodlouženou výpůjční dobu.

Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů