Novinky

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Úřední hodiny:
Po, St 8:00 - 12:00 hod.

Pokračování kurzu „Pracovník v sociálních službách“ - 27. 11. 2020 v 7:15 hod.


20. 11. 2020

pdf Informace k provozu škol a školských zařízení


18. 11. 2020

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) Praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

b) Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák/student + 1 pedagog. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka


30.10.2020

Obnovení praktického vyučování a praktické přípravy (pro třídy 3. A, 3. B, 4. A., 4. B a 2. C, 3. C)

Vláda s účinností od 21. 10. 2020 obnovila praktické vyučování a praktickou přípravu žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Po dohodě s nemocničním hygienikem se od 3. 11. 2020 opět zahajuje praktická výuka v Nemocnici Tábor, a.s..

Vzhledem k aktuální situaci bude probíhat ve zvláštním režimu a podle speciálního rozvrhu.

BUDOU ZACHOVÁNY dosavadní pracovní aktivity těch žáků, kteří již pomáhají ve zdravotnických i sociálních zařízeních. Povinná distanční výuka dál pokračuje podle rozvrhu a komunikace s vyučujícími.

pdf Dopis ŘO - obnovení praktického vyučování

Přeji všem hodně sil, optimismu a především zdraví.

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka
9. října 2020

Omezení provozu školy

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávánívýjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Dnem 12. 10. 2020 bude zahájeno distanční vzdělávání v denní i dálkové formě všech oborů podle stanoveného rozvrhu – viz Bakaláři. Praktická výuka bude v tomto období probíhat v Nemocnici Tábor, a.s. podle standardního rozvrhu. Případné změny budou žákům včas sděleny.

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

pdf Informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (s učinností od 18. 9. 2020 do odvolání)


Úvodní video
Další videa >>>
Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů