Novinky

Informace k přijímacím zkouškám naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Úřední hodiny:
Po, St 8:00 - 12:00 hod.

Provoz školy od 27. 2. do 21. 3. 2021

pdf INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Od 4. 1. 2021 do odvolání probíhá výuka distančním způsobem.

Prezenční výuka je povolena v případě praktického vyučování a praktické přípravy žáků a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Rozpis výuky v Nemocnici Tábor, a.s.
PO 3. C
ÚT 3. C a 4. A, B
ST 4. A, B
ČT 3. A, B a 2. C
3. A, B a 2. C

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory  po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy


pdf Informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (s učinností od 18. 9. 2020 do odvolání)


Úvodní video
Další videa >>>
Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů