Novinky

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Úřední hodiny:
Po - Pá 8:00 - 13:00 hod.

13. října 2020

Zrušení praktické výuky

erouska

Od 14. 10. 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod. je omezen krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zakazuje se osobní přítomnosti žáků na vzdělávání, nově včetně praktické výuky .

Dál pokračuje pouze distanční výuka, která je pro žáky povinná v čase dle rozvrhu a je při ní potřeba plnit zadané úkoly v určených termínech.

Upozorňuji na možnost, že žáci posledních ročníků v nelékařských zdravotnických oborech mohou být v době trvání nouzového stavu povoláni k plnění pracovní povinnosti.

pdfPracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb ...

Zároveň žádám všechny žáky, kteří začnou dobrovolně pomáhat ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, aby tuto skutečnost sdělili svým třídním učitelům.

Věřím, že se dokážeme chovat odpovědně při dodržování nařízených opatření a v pondělí 2. listopadu se opět setkáme ve škole.

Přeji všem hodně sil, optimismu a především zdraví.

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Zrušení výuky kurzu

V období omezení provozu školy od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 je také přerušeno vzdělávání v kurzu „Pracovník v sociálních službách“. Jeho opětovné zahájení bude v návaznosti na obnovení provozu školy.


9. října 2020

Omezení provozu školy

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávánívýjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Dnem 12. 10. 2020 bude zahájeno distanční vzdělávání v denní i dálkové formě všech oborů podle stanoveného rozvrhu – viz Bakaláři. Praktická výuka bude v tomto období probíhat v Nemocnici Tábor, a.s. podle standardního rozvrhu. Případné změny budou žákům včas sděleny.

26. říjen a 27. říjen 2020 (pondělí a úterý) budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna.

Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října (čtvrtek a pátek).

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

pdf Informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (s učinností od 18. 9. 2020 do odvolání)Úvodní video
Další videa >>>
Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů