Novinky

HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZAVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:

soutěž - kroky

HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021

____ 15. 03. 2021 - Další úpravy maturitních zkoušek

HARMONOGRAM KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021


NOVÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

STŘEDA 5. května 2021 (za 14. 4.)

ČTVRTEK 6. května 2021 (za 15. 4.)

Informace k přijímacím zkouškám naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pdf PRŮBĚH ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Úřední hodiny:
Po, St 8:00 - 12:00 hod.

Konzultace s výchovným poradcem ohledně přihlášek na VŠ a VOŠ

Po, Čt - 9:00 - 11:00 hod. - (popřípadě napište na )


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

pdf INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 03. KVĚTNA 2021

pdf USNESENÍ VLADY ČR ze dne 5. 3. 2021 č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

Od 4. 1. 2021 do odvolání probíhá výuka distančním způsobem.

Prezenční výuka je povolena v případě praktického vyučování a praktické přípravy žáků a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Rozpis výuky v Nemocnici Tábor, a.s.
PO 3. C
ÚT 3. C a 4. A, B
ST 4. A, B
ČT 3. A, B a 2. C
3. A, B a 2. C

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory  po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy


pdf Informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (s učinností od 18. 9. 2020 do odvolání)


Úvodní video
Další videa >>>
Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
32 učitelů
313 aktivních studentů
6000 absolventů