Novinky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

V souladu  s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů  pro žáky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912

v pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.


Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byli zvoleni s největším počtem hlasů:

Mgr. Jan Macháček a Ing. Jana Lorencová

Za zřizovatele byla jmenována PhDr. Helena Novotná

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady


3D prohlídka Úvodní video
Další videa >>>

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

Střední zdravotnická škola Tábor Studijní obory
vše co vás zajímá o škole
studium naše škola v číslech
1939 rok založení
38 učitelů
347 aktivních studentů
6370 absolventů