• Stáž Severní Irsko – Belfast
  Akce v rámci projektu Erasmus+ z pohledu naší žákyně
 • Učíme se navzájem
  Tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty
 • Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“
  Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a oprohloubení odborných kompetencí u pedagogů.
 • Projekt EDISON
  Vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí
 • Projekt ERASMUS
  Vybraným žákům bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Sligo v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.
 • Projekt GOALS
  Cílem projektu je propagovat zdravý životní styl a naučit se sporty charakteristické pro danou partnerskou zemi. Více o projektu se můžete dozvědět na jeho internetových stránkách a facebookových stránkách školy.
 • Projekt KIWANIS PANENKA
  Primárním úkolem panenky je pomáhat hospitalizovaným dětem usnadnit jejich nelehkou situaci v nemoci a dobu strávenou mimo svůj domov bez svých blízkých, kamarádů a hraček. Zdravotníkům zase usnadňuje komunikaci s těmito malými pacienty.
 • První pomoc
  V rámci projektu žáci Střední zdravotnické školy v Táboře předávají znalosti a dovednosti v oblasti výchovy ke zdraví, prevence a ošetření úrazů žákům základních škol, metodami a formami přiměřenými jejich věku. Součástí projektu je vstupní a výstupní test a praktické procvičení.