• Projekt „Doučování žáků škol“Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
  • Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“
    Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a oprohloubení odborných kompetencí u pedagogů.
  • Projekt EDISON
    Vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí
  • Projekt ERASMUS
    Vybraným žákům bude umožněna účast na čtrnáctidenní nebo dvouměsíční stáži v sociálních zařízeních v Sligo v Irsku a v Berlíně v Německu. Cílem je, aby účastníci poskytovali kvalitní sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Žáci si díky projektu rozšíří jazykové i odborné kompetence a zároveň získají důležité zkušenosti pro uplatnění na trhu práce.

Ukončené projekty – Archiv projektů