Seznam literatury a informace ke zkoušce z CJL v r. 2018/2019

Prázdný seznam literatury k maturitě

MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2018/19

Důležité informace a zajímavé odkazy naleznete na www.novamaturita.cz – oficiální portál státní maturity, aktuální informace, termíny, ilustrační testy a na školním serveru – disk P:

Přihlašování k MZ 2019
Pro jarní zkušební období je nutno podat přihlášku řediteli školy nejpozději do 25.11.2018 pro podzimní zkušební období nejpozději do 25.6.2019.
Žáci s PUP musí odevzdat s přihláškou i posudek PUP z PPP.

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit k řádnému termínu, i když dopředu ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.
Ostatní maturanti (opravný nebo náhradní termín) podají přihlášku ve stejném termínu přímo ředitelce školy.

Přihláška ke stažení zde:

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM A PODZIMNÍM
ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 podle § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01, denní a dálkové formy vzdělávání, takto:

Povinné zkoušky:

  • Ošetřování nemocných – praktická zkouška
  • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
  • Ošetřovatelství – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

  • Somatologie a biologie – ústní zkouška
  • Občanská nauka – ústní zkouška