Školní knihovna zapůjčuje beletrii, odbornou literaturu a časopisy, v omezené míře i učebnice.
Výpůjční doba trvá jeden kalendářní měsíc, v případě potřeby lze tuto dobu prodloužit po domluvě s knihovnicí paní Drhovou. Pokud není výpůjčka včas vrácena, má knihovna právo vymáhat poplatek z prodlení.

Knihovna také zajišťuje zvýhodněný nákup nových učebnic.

Žáci si mohou samozřejmě sami zakoupit učebnice, ať už nové nebo i starší, použité.

POZOR! Pracovní sešity jsou do výuky vyžadovány NOVÉ, nepoužité !!!

V knihovně si rovněž můžete zajistit přístup na tiskárnu (chodba ve 3.patře).
Na tiskárně vám bude založen účet s možností nabíjení kreditu.

  • černobílá kopie  –  1,- Kč
  • barevná kopie    –  3,- Kč

Na chodbě jsou k dispozici dva počítače, ze kterých si žáci mohou posílat tiskové úlohy do tiskárny.

Knihovna také vydává čipy pro vstup do budovy. Žáci si mohou zakoupit zálohovaný čip – 50,- Kč nebo použít vlastní čip nebo čip z jídelny provozované sousední Průmyslovou školou strojní a stavební.

Vedoucí knihovny: Renata Drhová
Telefon: 382 474 277 (381 252 514 – spojovatelka)
Email: