V březnu absolvovali žáci posledních ročníků studia obou oborů (4.A, 3.D) přednášky na Úřadu práce v Táboře, kde byli seznámeni s nabídkou práce v našem okrese i jinde a s tím související agendou.

Tyto přednášky každoročně zajišťuje školní výchovný poradce Mgr.Tomáš Kolář.