Školní rok 2019/2020

1. pololetí 2.9.2019 – 30.1.2020
2. pololetí 1.2. – 30.6.2020

Termíny prázdnin

Podzimní 29. – 30.10.2019
Vánoční 20.12.2019 – 3.1.2020
Pololetní 31.1.2020
Jarní 3.2. – 7.2.2020
Velikonoční 9.4.2020
Hlavní 1.7. – 31.8.2020
 
Konzultační dny pro rodiče 14.11.2019 – od 14:00
 16.4.2020 – od 14:00
Den otevřených dveří 17.1.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
Odborná praxe 3. ročníků 25.5. – 19.6.2020
Odborný výcvik – praxe – 2.C 1.6. – 19.6.2020

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2020
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  8.4.2020 – zrušeno
Cizí jazyk – písemná práce 30.4.2020 – zrušeno
Didaktické testy  – bude sděleno

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C  – bude sděleno
4.A  – bude sděleno
4.B  – bude sděleno

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C – bude sděleno
4.A – bude sděleno
4.B – bude sděleno

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část – bude sděleno
praktická část – bude sděleno
ústní část – bude sděleno