Školní rok 2020/2021

1. pololetí 1.9.2020 – 28.1.2021
2. pololetí 1.2. – 30.6.2021

Termíny prázdnin

Podzimní 29. – 30.10.2020
Vánoční 23.12.2020 – 3.1.2021
Pololetní 29.1.2021
Jarní 8.2. – 14.2.2021
Velikonoční 1.4.2021
Hlavní 1.7. – 31.8.2021
 
Konzultační dny pro rodiče 26.11.2020 – od 14:00
15.4.2021 – od 14:00
Den otevřených dveří Prozatím odloženo na neurčito
Odborná praxe 3. ročníků 31.5. – 25.6.2021
Odborný výcvik – praxe – 2.C 7.6. – 25.6.2021

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2021
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  – bude sděleno
Cizí jazyk – písemná práce  – bude sděleno
Didaktické testy  – bude sděleno

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C  – bude sděleno
4.A  – bude sděleno
4.B  – bude sděleno

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C – bude sděleno
4.A – bude sděleno
4.B – bude sděleno

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část – bude sděleno
praktická část – bude sděleno
ústní část – bude sděleno