Školní rok 2023/2024

1. pololetí 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2024

Termíny prázdnin

Podzimní 26. – 27. 10. 2023
Vánoční 27. 12 .2023 – 2. 1. 2024
Pololetní 2. 2. 2024
Jarní 4. 3. – 8 .3. 2024
Velikonoční 28. 3. 2024
Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2024

 

Konzultační dny pro rodiče 15. 11. 2023 – od 14:30 do 17:30
25. 04. 2024 – od 14:30 do 17:30
Den otevřených dveří 12. 1. 2024
Odborná praxe 3. ročníků 23. 5. – 19. 6. 2024
Odborný výcvik – praxe – 2.C 30. 5. – 19. 6. 2024

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2024
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce 03. 04. 2024
Cizí jazyk – písemná práce 11. 04. 2024
Didaktické testy 02. – 06. 05. 2024

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
4. A 14. – 17. 05. 2024
4. B 21. – 24. 05. 2024
5. D 28. – 30. 05. 2024

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
4. A 21. – 24. 05. 2024
4. B 28. – 31. 05. 2024
5. D 03. – 05. 06. 2024

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část 03. 06. 2024
praktická část 05. –  07. 06. 2024
ústní část 10. 06. 2024