Školní rok 2021/2022

1. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2022

Termíny prázdnin

Podzimní 27. – 29. 10. 2021
Vánoční 23. 12 .2021 – 2. 1. 2022
Pololetní 4. 2. 2022
Jarní 21. 2. – 27 .2. 2022
Velikonoční 14. 4. 2022
Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2022
Konzultační dny pro rodiče 25. 11. 2021 – od 14:30 do 17:30
21. 04. 2022 – od 14:30 do 17:30
Den otevřených dveří 14. 1. 2022
Odborná praxe 3. ročníků 30. 5. – 24. 6. 2022
Odborný výcvik – praxe – 2.C 6. 6. – 24 . 6. 2022

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2022
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  – bude sděleno
Cizí jazyk – písemná práce  – bude sděleno
Didaktické testy  – bude sděleno

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C  – bude sděleno
4.A  – bude sděleno
4.B  – bude sděleno

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C – bude sděleno
4.A – bude sděleno
4.B – bude sděleno

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část – bude sděleno
praktická část – bude sděleno
ústní část – bude sděleno