Školní rok 2022/2023

1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2023

Termíny prázdnin

Podzimní 26. – 27. 10. 2022
Vánoční 23. 12 .2022 – 2. 1. 2023
Pololetní 3. 2. 2023
Jarní 27. 2. – 3 .3. 2023
Velikonoční 6. 4. 2023
Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2023
Konzultační dny pro rodiče 16. 11. 2022 – od 14:30 do 17:30
27. 04. 2023 – od 14:30 do 17:30
Den otevřených dveří 13. 1. 2023
Odborná praxe 3. ročníků 29. 5. – 23. 6. 2023
Odborný výcvik – praxe – 2.C 5. 6. – 23 . 6. 2023

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2023
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  – bude sděleno
Cizí jazyk – písemná práce  – bude sděleno
Didaktické testy  – bude sděleno

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C  – bude sděleno
4.A  – bude sděleno
4.B  – bude sděleno

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C – bude sděleno
4.A – bude sděleno
4.B – bude sděleno

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část – bude sděleno
praktická část – bude sděleno
ústní část – bude sděleno