Školní rok 2018/2019

1. pololetí 3.9.2018 – 31.1.2019
2. pololetí 1.2. – 28.6.2019

Termíny prázdnin

Podzimní 29. – 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 – 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní 11.3. – 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 1.7. – 31.8.2019
Začátek školního roku 2019/2020  2.9.2019
Konzultační dny pro rodiče 15.11.2018
11.4.2019
Den otevřených dveří 18.1.2019
Odborná praxe 3. ročníků 27.5. – 21.6.2019
Odborný výcvik – praxe – 2.C 3.6. – 21.6.2019

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2019

Písemné maturitní zkoušky – společná část  2.5.-10.5.2019
Dle rozpisu na novamaturita.cz

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C 16.4.-17.4. + 24.4.-26.4.2019
4.A 14.5.-17.5.2019
4.B 21.5.-23.5.2019

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C 13.5.-17.5.2019
4.A 21.5.-24.5.2019
4.B 27.5.-29.5.2019

Státní závěrečná zkouška – 3.D

písemná část 4.6.2019
praktická část 5.6. – 7.6.2019
ústní část 10.6. – 11.6.2019