Školní rok 2019/2020

1. pololetí 2.9.2019 – 30.1.2020
2. pololetí 1.2. – 30.6.2020

Termíny prázdnin

Podzimní 29. – 30.10.2019
Vánoční 20.12.2019 – 3.1.2020
Pololetní 31.1.2020
Jarní 3.2. – 7.2.2020
Velikonoční 9.4.2020
Hlavní 1.7. – 31.8.2020
 
Konzultační dny pro rodiče 14.11.2019 – od 14:00
 16.4.2020 – od 14:00
Den otevřených dveří 17.1.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
Odborná praxe 3. ročníků 25.5. – 19.6.2020
Odborný výcvik – praxe – 2.C 1.6. – 19.6.2020

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2020
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  8.4.2020
Cizí jazyk – písemná práce 30.4.2020
Didaktické testy 4.5.-7.5.2020

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C 21.4.-23.4.2020
4.A 18.5.-22.5.2020
4.B 12.5.-15.5.2020

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C 18.5.-21.5.2020
4.A 1.6.-5.-5.6.2020
4.B 25.5.-27.5.2020

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část 1.6.2020  (DO + OD)
praktická část 2.6. – 5.6.2020
ústní část 9.6. – 10.6.2020