Školní rok 2023/2024

1. pololetí 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2024

Termíny prázdnin

Podzimní 26. – 27. 10. 2023
Vánoční 27. 12 .2023 – 2. 1. 2024
Pololetní 2. 2. 2024
Jarní 4. 3. – 8 .3. 2024
Velikonoční 28. 3. 2024
Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2024
Konzultační dny pro rodiče 15. 11. 2023 – od 14:30 do 17:30
25. 04. 2024 – od 14:30 do 17:30
Den otevřených dveří 12. 1. 2024
Odborná praxe 3. ročníků – bude upřesněno
Odborný výcvik – praxe – 2.C – bude upřesněno

Rozpis maturitních zkoušek v jarním období 2024
 www.cermat.cz

Písemné maturitní zkoušky – společná část

Český jazyk a literatura – písemná práce  – bude sděleno
Cizí jazyk – písemná práce  – bude sděleno
Didaktické testy  – bude sděleno

Praktické maturitní zkoušky

Třída Termín
5.C  – bude sděleno
4.A  – bude sděleno
4.B  – bude sděleno

Ústní maturitní zkoušky – společná a profilová část

Třída Termín
5.C – bude sděleno
4.A – bude sděleno
4.B – bude sděleno

Státní závěrečná zkouška – 3.C

písemná část – bude sděleno
praktická část – bude sděleno
ústní část – bude sděleno