– každoroční spolupráce při výroční schůzi –  žáci 3.ročníků poskytují měření tlaku a glykemie

 

 

 

 

 

 

 

 

– vždy na podzim probíhá Pochod proti diabetu, kterého se aktivně účastní naši žáci v rámci předmětu Výchova ke zdraví