Spolek

 • Název Spolek rodičů a přátel SZŠ Tábor
 • Sídlo Střední zdravotnická škola Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor
 • IČ 095 52 588
 • Bankovní spojení č. účtu: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu 236902203/0600

Spolek rodičů a přátel SZŠ Tábor byl zapsán 29. září 2020 do spolkového rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 8653

Právní postavení spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující pracovníky a další osoby na základě společného zájmu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků.

Spolek je právnickou osobou registrovanou příslušným rejstříkovým soudem.

Cíle spolku

 • Podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků v SZŠ Tábor
 • Podpora environmentální výchovy, zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro žáky
 • Podpora organizace workshopů, seminářů, výstav, soutěží, mimo výukových aktivit a podobných aktivit
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podpora žáků mimořádně nadaných
 • Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, vedením školy, školskou radou, zřizovatelem školy a případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiální zázemí a prezentaci SZŠ Tábor.

Dokumenty

 • Stanovy
 • Usnesení
 • Zápis ustavující schůze

Členové správní rady

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za příspěvky do Spolku rodičů a přátel SZŠ Tábor.
Získané finance budou využity v souladu s cíli spolku.


Dokumenty:
Stanovy
Usnesení
Darovací smlouva – třída
Darovací smlouva – organizace

Účetnictví spolku:
2023 – Přehled, pokladní kniha, běžný účet
2022 – Přehled, pokladní kniha, běžný účet
2021 – Přehled , pokladní kniha , běžný účet
2020 – Pokladní kniha , běžný účet


Zápisy ze schůze:
2024-02-14 – Zápis schůzeprezenční listina
2023-12-22 – Zápis schůzeprezenční listina
2023-08-30 – Zápis schůzeprezenční listina
2023-02-15 – Zápis schůze
2022-12-19 – Zápis schůze
2021-12-22 – Zápis schůze prezenční listina
2021-02-11 – Zápis schůze
2020-09-18 – Zapis ustavujicí schůze