Ve dnech 4.2-11.2.2018 proběhl na naší škole již 4.rokem projekt EDISON, vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky.

Tentokrát se ho zúčastnili stážisté z Indonésie, Číny, Taiwanu, Brazílie, Iráku a Ruska.