Název projektu:       Učíme se navzájem
Webový odkaz na internetové stránky projektu:     http://ikap.zvas.cz/home/ucime-se-navzajem

Spolupráce 1.C SZŠ Tábor a 8. ročníků ZŠ Chýnov

Cíl

tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty.

Cílová skupina

  • pedagogičtí pracovníci středních a základních škol a školských zařízení
  • žáci 2. stupně základních škol (nestudijně zaměření a žáci v nematuritních oborech středních škol.

Zaměření aktivity

  • V první fázi projektu se učitelé středních škol a základních škol postupně zúčastní dvoudenního workshopu, který proběhne pod vedením odborníků a bude zaměřen na téma využitelné při tvorbě společných aktivit pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Poté pedagogové společně připraví aktivity vhodné pro výuku matematické i čtenářské gramotnosti a střední školy pak ve výuce tyto aktivity pilotně otestují. Pro tvorbu aktivit je připravena elektronická individuální podpora pro každého z pedagogů, kteří se již zúčastnili workshopu.
  • Ve druhé fázi realizace projektu každá zapojená střední škola na základě připravených aktivit postupně zrealizuje 5 projektových dnů zaměřených na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pro základní školu tak, že společně budou pracovat v týmech 1 žák SŠ a 2 žáci ZŠ. Na závěr proběhne společné závěrečné setkání – konference – na které proběhne zhodnocení jednotlivých aktivit, výměna zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a setkání s dalšími kolegy.

Testování čtenářské a matematické gramotnosti

V této aktivitě je pro žáky prvních ročníků středního vzdělávání a 8. ročníků základního vzdělávání připraveno testování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, které bude zaměřeno nejen na zjištění aktuální úrovně, ale žákům také budou předány náměty, jak je možné se v každé z těchto oblastí zlepšit.