Zahájení kurzu – 12. 09. 2024

Přihláška – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Přihlášku pošlete poštou nebo elektronicky na e-mail:

Zahájení kurzu:     čtvrtek 12. 09. 2024 (výuka probíhá vždy každý čtvrtek 8 vyučovacích hodin)
Počet účastníků:  min. 15, max. 30, zařazení do kurzu bude provedeno podle pořadí přijatých přihlášek.
Poslední termín pro doručení přihlášky je 23. 08. 2024.
Konec kurzu:         prosinec 2024, účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Rozsah:                    
200 hodin – 100 hodin teoretická výuka + 100 hodin odborné praxe
Cena kurzu:            9 000,-

Teoretická výuka bude probíhat  v budově Střední zdravotnické školy v Táboře, v odborných učebnách.
Odborná praxe bude probíhat ve smluvených sociálních zařízeních.

Uplatnění:

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních a pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradentství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělavací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, činnosti při poskytování pomoci, při upatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (§ 116, zákona 108/2006 Sb.).

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • vzdělávací kurz je určen pro zájemce s min. ukončeným základním vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je:

  • uhrazení kurzu (pro samoplátce), musí být provedeno nejpozději v den první konzultace.
    Možnost bezhotovostní platby na číslo účtu 35-9005820287/0100 do zprávy uveďte vaše jméno a název kurzu (Pracovník v sociálních službách)
  • sjednané pojištění odpovědnosti za škodu zůsobenou při výkonu odborné praxe ve smluvních sociálních zařízeních (pracovníkům v sociálních zařízeních stačí potvrzení zaměstnavatele)
  • pro absolvování odborné praxe je nutné očkování proti virové hepatitidě typu B
  • znalost češtiny
  • dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky

Vedoucí kurzu: Mgr. Jitka Trpáková