Nový kurz „Pracovník v sociálních službách“ bude zahájen začátkem února 2022, přihlášky zasílejte do konce ledna 2022

Přihláška ke stažení

Na kurz budete pozváni písemně, další  informace o termínech a platbě obdržíte nejpozději do konce ledna 2022. Kurz bude končit v květnu 2022.

Rozsah:  200 hodin z toho 100 hodin teoretická výuka a 100 hodin praxe

Předběžná cena cca: 7500Kč

Teoretická výuka bude probíhat  v budově Střední zdravotnické školy v Táboře, v učebně  č. 21.

Praktická výuka – ve smluvených sociálních zařízeních.

Uplatnění: Absolventi kurzu mohou pracovat v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních.

Vzdělávací program kurzu je zaměřen na vykonávání práce spojené s přímou péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejich domácnost, v nepříznivé sociální situaci, péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v sociálně právní ochraně dětí a vězeňství (§ 3 zákona 108/2006).

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce s ukončeným středním, středním vzděláním s výučním listem, vyšším vzděláním nebo základním vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je:

  • doklad o zdravotní způsobilosti na základě lékařského posudku, který vydává praktický lékař nebo lékař závodně preventivní péče, doložit v den první konzultace
  • uhrazení kurzu (pro samoplátce), musí být provedeno nejpozději v den první konzultace. Možnost bezhotovostní platby na číslo účtu 35-9005820287/0100 do zprávy uveďte vaše jméno a název kurzu (Pracovník v sociálních službách)
  • znalost češtiny
  • dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky

Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Balláková