Školní projekt podpory zdraví

Každý může zachránit život svůj i druhých

Projekt je zaměřen na prevenci náhlých změn zdravotního stavu a na ošetření úrazů. Zahrnuje výchovu ke zdravému životnímu stylu. Je zaměřen na žáky z 2. stupně základních škol (především 8. a 9.ročníky), ve kterých chceme povzbudit zájem o své zdraví a zdraví druhých. Děti dostávají dostatek informací, aby o své zdraví mohly pečovat samy. Dále je učíme dovednostem, které v případě ohrožení zdraví mohou vést k záchraně života a zabránění komplikacím. Střední zdravotnická škola v Táboře zajišťuje vhodné materiální a personální zázemí pro uskutečnění projektu.

Projekt je realizován na Střední zdravotnické škole v Táboře a na vybraných základních školách v okrese Tábor.

V rámci projektu žáci Střední zdravotnické školy v Táboře předávají znalosti a dovednosti v oblasti výchovy ke zdraví, prevence a ošetření úrazů žákům základních škol, metodami a formami přiměřenými jejich věku. Součástí projektu je vstupní a výstupní test a praktické procvičení.

Rozsah: minimálně 2 vyučovací hodiny

 

Kontakt, objednání  a další informace

Mgr. Alena Jirková

Tel:           381252514
E-mail:     
 
 Střední zdravotnická škola v Táboře,
 Mostecká 1912,
 390 41 Tábor