stacionář = zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou odbornou péčí