Pro školní rok 2022/2023  – obor Praktická sestra 53-41-M/03 – dálková forma vzdělávání, ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 z kapacitních důvodů přijímací řízení NEVYHLAŠUJE.

Tábor 10. 1. 2023

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy

 

Přihláška ke studiu
Poznámky k přihláškám