Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru 53 – 41- M/03 Praktická sestra (dálková forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025

Počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru je stanoven na 18.

Termín odevzdání přihlášky je do 24. května 2024.
Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Jednotná zkouška se v druhém kole nekoná, ale její výsledek z 1. kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru do oboru 53 – 41- M/03 Praktická sestra (dálková forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024:

Praktická sestra – dálkové studium


Podrobné informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz