rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Každoročně probíhají ve škole přednášky.