Každý rok organizujeme ve spolupráci s městskou policií přednášky pro první ročníky o trestní odpovědnosti mladistvých.