Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obor Praktická sestra 53-41-M/03

Výsledky 1. kola;  22. dubna 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Výsledky 2. kola;  25. května 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Žádost o vydání nového rozhodnutí


Kontakty
ředitelka školy:
Mgr. Jana Jandáčková, tel. 381 259 596, e-mail:
sekretariát školy:
– tel. 381 252 514, e-mail:
výchovný poradce:
Mgr. Tomáš Kolář, tel. 382 474 276, e-mail: