Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra – denní forma vzdělávání.

Odevzdání přihlášky: do 21. května 2019

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

1. kolo – 53-41-M/03 – Praktická sestra – denní forma vzdělávání


1. kolo – 23.4.2019 – Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

1. kolo – 23.4.2019 – Praktická sestra – dálková forma vzdělávání