Domov mládeže

Webová adresa:  www.sps-tabor.cz

Adresa: Domov mládeže, Komenského 2235, 390 02 Tábor

Telefonické spojení

Spojovatelka                                                    381 500 011
Vrátnice                                                            
381 500 053
Kancelář domova mládeže                              381 500 050
Školní jídelna                                                    381 500 055, 381 500 051

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování je zajišťováno na domově mládeže při Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře, který je v těsné blízkosti školy (cca 50m). V jídelně se mohou stravovat zaměstnanci a studenti naší školy. Domov mládeže je umístněn na samém okraji města s nádherným výhledem přes řeku.

Ubytování je zajištěno v buňkách po dvou třílůžkových pokojích. Samotný areál je průběžně modernizován a proto může poskytnout vysoký standard ubytování.
 
Ubytování: 1290,- Kč měsíčně
 
Zájmová činnost a další možnosti na domově mládeže
Domov mládeže má široké zázemí skládající se z tělocvičny, posilovny, stolního tenisu, počítačové klubovny s 15 počítači s přístupem na internet a tiskárnou, 4 klubovnami s televizí a videem, stolní fotbal, kulečník….

Pracují zde i zájmové kroužky jako např.: kalanetika, kroužek ručních prací aj.
 
Stravování
Jídelna nabízí 3 druhy obědů a 2 druhy večeří.
Snídaně: 20 Kč
Oběd: 31 Kč
Večeře: 27 Kč
Celodenní strava: 78 Kč.

Informace k placení stravného ve školní jídelně:
Obecné informace k placení stravného naleznete na stránkách jídelny (www.strava.cz).

Možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu!

Tato možnost není povinnost. Využijte ji v případě, že chcete ovládat svůj stravovací účet přes internet. Současné možnosti objednávání stravy pomocí stravovací čipů zůstávají zachovány.
Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:Registrace služby
Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu (v našem případě 0483).
Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu. Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky (háčků a čárek)
Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.
Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

 • potvrzení objednávky
 • nedostatečná výše konta
 • neodebraná strava
 • měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy na internetu
Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu
na adrese: www.strava.cz

 1. Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.
 2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (u nás je to číslo 0483).
  Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
 3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz. bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
 4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy.
  Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
  Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

Pohled na domov mládeže
Domov mládeže s jídelnou – pohled ze školy