S Nemocnicí Tábor, a.s. spolupracujeme především v rámci předmětu ošetřování nemocných.  Žáci 3. a 4. ročníků naší školy praktikují na vybraných odděleních dvakrát týdně. Na konci třetího ročníku zde probíhá odborná praxe jeden měsíc.

K odbornému vzdělávání žáků přispívají také exkurze na vybraných pracovištích táborské nemocnice.

V rámci předmětu Ošetřování nemocných pracují naši žáci na těchto odděleních:

  • Interní oddělení
  • Chirurgické oddělení
  • Oddělení následné péče
  • Dětské oddělení
  • Gynekologické oddělení

VELIKONOCE 2018

 Velikonočního zdobení v Nemocnici Tábor a.s. 23. 3. 2018.

Akce se účastnili žáci a žákyně třídy 1.C oboru Ošetřovatel.

Krásné Velikonoční svátky popřáli pacientům na ONP I, Neurologii a Interně A.

Velikonoční výzdobu vyráběli v hodinách Sociální aktivizace klientů pod vedením paní učitelky Bc. Marie Kmínkové.


2017