Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru 53 – 41- H/01, Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025
Počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru je stanoven na 8.

Termín odevzdání přihlášky je do 24. května 2024.
Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
Přijímací zkouška se nekoná.
pdf Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru do oboru 53-41-H/01, Ošetřovatel pro školní rok 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024:

pdf Ošetřovatel – denní studium


Kritéria příjímacího řízení pro školní rok 2024/2025:
pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru do oboru 53-41-H/01, Ošetřovatel pro školní rok 2024/2025