DALŠÍ KURZ ZAČNE VE ČTVRTEK, DNE 10. LEDNA 2019

Přesné datum začátku kurzu bude včas zveřejněno.

Bližší informace o konání kurzu Vám budou zaslány na Vaši adresu po podání přihlášky .
——————————————————————————————————————-
 
Kurz bude probíhat vždy ve ČTVRTEK od 7:15 – 17:00 hod.
 
 Přihláška ke stažení zde nebo ve formátu PDF.
Zařazení do kurzu bude provedeno podle pořadí došlých přihlášek a bude rozeslán dopis s bližšími informacemi před konáním kurzu.
 Uplatnění:  Absolvent kurzu Sanitář je připraven pro práci ve zdravotnických zařízeních, zvládá pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka.

INFORMACE:

  • Přihlášky: Tiskopisy je možno získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde.
  • Přijímáme 30 účastníků kurzu, rozhoduje pořadí přihlášek.
  • Třídní vyučující: Mgr. Jana Marešová
  • Kurz je v budově školy vždy 1x týdně od 7:15 do 17:00 hod. v učebně č 17.
  • Rozsah: 180 hodin – 18 týdnů Cena kurzu:     7500,- Kč – platby pouze na účet školy

Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál. Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací  ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Podmínky pro přijetí do kurzu :

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce s ukončeným středním, středním vzděláním s výučním listem, vyšším vzděláním nebo základním vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je :

– doklad o zdravotní způsobilosti na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, který vydává praktický lékař nebo lékař závodně preventivní péče

– znalost češtiny

– dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky