ZAHÁJENÍ DALŠÍHO KURZU V ROCE 2021 BUDE ZÁVISET NA AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Zahájení kurzu:    Září 2021   7:15 hod. v budově školy, učebna č. 17
Ukončení kurzu:  ?

Bližší informace o konání kurzu Vám budou zaslány na Vaši adresu po podání přihlášky .
——————————————————————————————————————-
 
Přihlášky do 25.srpna 2021
 
 Přihláška ke stažení zde nebo ve formátu PDF.
Zařazení do kurzu bude provedeno podle pořadí došlých přihlášek a bude rozeslán dopis s bližšími informacemi před konáním kurzu.
 Uplatnění:  Absolvent kurzu Sanitář je připraven pro práci ve zdravotnických zařízeních, zvládá pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka.

INFORMACE:

 • Přihlášky: Tiskopisy je možno získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde.
  Odevzdejte nejpozději do 6.12.2019
 • Přijímáme 30 účastníků kurzu, rozhoduje pořadí přihlášek.
 • Třídní vyučující: Mgr. Jana Marešová
 • Kurz je v budově školy vždy 1x týdně od 7:15 do 17:00 hod. v učebně č 17.
 • Rozsah:             180 hodin – 18 týdnů
 • Cena kurzu:     7500,- Kč – platby pouze na účet školy

Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál. Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací  ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce s ukončeným středním, středním vzděláním s výučním listem, vyšším vzděláním nebo základním vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je:

 • doklad o zdravotní způsobilosti na základě lékařského posudku, který vydává praktický lékař nebo lékař závodně preventivní péče, doložit v den první konzultace
 • uhrazení kurzu (pro samoplátce), musí být provedeno nejpozději v den první konzultace. Možnost bezhotovostní platby na číslo účtu 35-9005820287/0100 do zprávy uveďte vaše jméno a název kurzu (Sanitář)
 • znalost češtiny
 • dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky