ZAHÁJENÍ  KURZU SANITÁŘ

Zahájení kurzu:    26. září 2023   7:15 hod. v budově školy
Ukončení kurzu:  prosinec 2023   – absolvováním závěrečné zkoušky


Zařazení do kurzu bude provedeno podle pořadí došlých přihlášek.  Před konáním kurzu bude rozeslám e-mail s bližšími informacemi.
 Uplatnění:  Absolvent kurzu Sanitář je připraven pro práci ve zdravotnických zařízeních, zvládá pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka.

INFORMACE:

 • Přihlášky: Tiskopis je možno získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde: docx, pdf
 • Přijímáme 30 účastníků kurzu, rozhoduje pořadí přihlášek.
 • Přihlášky zašlete nejpozději do 31. 8. 2023
 • Třídní vyučující:  Mgr. Eva Urbanová, DiS.
 • Kurz je v budově školy vždy 1x týdně od 7:15 do 17:00 hod.
 • Rozsah:             180 hodin – 18 týdnů
 • Cena kurzu:     8000,- Kč – platby jsou možné pouze na účet školy (cena kurzu se může mírně lišit v závislosti na počtu přihlášených zájemců)


Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál. Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací  ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce s ukončeným základním, středním, středním odborným, vzděláním s výučním listem nebo vyšším vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je:

 • doklad o zdravotní způsobilosti na základě lékařského posudku, který vydává praktický lékař nebo lékař závodně preventivní péče, doložit v den první konzultace
 • uhrazení kurzu (pro samoplátce), musí být provedeno nejpozději v den první konzultace. Možnost bezhotovostní platby na číslo účtu 35-9005820287/0100 do zprávy uveďte vaše jméno a název kurzu (Sanitář)
 • znalost češtiny
 • dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky
 • splnění podmínek teoretické a praktické výuky (tiskopis o absolvování praktické výuky docx, pdf)
 • absolvování teoretické a praktické závěrečné zkoušky (přihláška k závěrečné zkoušce docx, pdf)