ZAHÁJENÍ DALŠÍHO KURZU JE ODLOŽENO

Pro aktuální informace sledujte naše stránky.
Předpokládáný termín je jaro 2023.

 

 
 
 Přihláška ke stažení zde nebo ve formátu PDF.
Zařazení do kurzu bude provedeno podle pořadí došlých přihlášek a bude rozeslán dopis s bližšími informacemi před konáním kurzu.
 Uplatnění:  Absolvent kurzu Sanitář je připraven pro práci ve zdravotnických zařízeních, zvládá pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka.

INFORMACE:

  • Přihlášky: Tiskopisy je možno získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde.
  • Přijímáme 30 účastníků kurzu, rozhoduje pořadí přihlášek.
  • Třídní vyučující:  Mgr. Eva Urbanová
  • Kurz je v budově školy vždy 1x týdně od 7:15 do 17:00 hod. v učebně č 17.
  • Rozsah:             180 hodin – 18 týdnů
  • Cena kurzu:     7500,- Kč – platby pouze na účet školy

Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál. Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací  ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce s ukončeným středním, středním vzděláním s výučním listem, vyšším vzděláním nebo základním vzděláním.

Předpokladem pro absolvování je:

  • doklad o zdravotní způsobilosti na základě lékařského posudku, který vydává praktický lékař nebo lékař závodně preventivní péče, doložit v den první konzultace
  • uhrazení kurzu (pro samoplátce), musí být provedeno nejpozději v den první konzultace. Možnost bezhotovostní platby na číslo účtu 35-9005820287/0100 do zprávy uveďte vaše jméno a název kurzu (Sanitář)
  • znalost češtiny
  • dosažení plnoletosti nejpozději v den konání závěrečné zkoušky