Realizované a ukončené projekty:

 • Učíme se navzájem
  Tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty
 • Projekt GOALS
  Cílem projektu je propagovat zdravý životní styl a naučit se sporty charakteristické pro danou partnerskou zemi. Více o projektu se můžete dozvědět na jeho internetových stránkách a facebookových stránkách školy.

 • Projekt EDULAB (18.12.2014-30.6.2015)
  – rozvoj moderní formy vzdělávání, využívání nových metodisticko-didaktických postupů, aplikace moderní technologie ve výuce a zavádění této formy do výuky na všech stupních školského systému ČR včetně vyskoškolských pracovišť
 • Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 (1.1.2014-19.12.2014)
 • Zdravotnické školy (1.12.2009-30.6.2012)
  – Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
 • Projekt KIWANIS PANENKA
  Primárním úkolem panenky je pomáhat hospitalizovaným dětem usnadnit jejich nelehkou situaci v nemoci a dobu strávenou mimo svůj domov bez svých blízkých, kamarádů a hraček. Zdravotníkům zase usnadňuje komunikaci s těmito malými pacienty.
 • První pomoc
  V rámci projektu žáci Střední zdravotnické školy v Táboře předávají znalosti a dovednosti v oblasti výchovy ke zdraví, prevence a ošetření úrazů žákům základních škol, metodami a formami přiměřenými jejich věku. Součástí projektu je vstupní a výstupní test a praktické procvičení.