= pomoc a služba chudým a nemocným

• zařízení organizující a provádějící tuto službu