Projekt EDULAB

Naše škola vstoupila do projektu, který podporuje  a rozvíjí  moderní formy vzdělávání, využívá  nové metodisticko-didaktické postupy, aplikuje moderní technologie ve výuce a zavádí tyto formy do výuky  na všech stupních školského systému  ČR včetně vyskoškolských pracovišť, kde se zabývají přípravou pedagogů.

Z naší školy jsou zapojení 4 vyučující do projektu, kteří využívají i již vytvořených podklaadů v rámci podpory výuky v jiných státech.

V rámci projektu Edulab se podporuje:

1.Podpora digitalizace škol – využití výpočetní techniky ve výuce

2. Škola dotykem – dotykové technologie ve výuce

Trvání spolupráce v rámci projektu:

18: 12. 2014 – 30.6.2015