Přihlášku pro oba obory je třeba odevzdat
na adresu školy do 1. 3. 2023 .

Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám