Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra (dálková forma vzdělávání) a do oboru 53 – 41- H/01, Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025.

Termín odevzdání přihlášky je do 24. května 2024.
Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru
vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Výsledky přijímacího řízení 2024:

Praktická sestra – denní studium
Praktická sestra – dálkové studium
Ošetřovatel – denní studium


3D prohlídka

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se podávají  nově popsanými způsoby.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru
vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Jednotná zkouška se v druhém kole nekoná, ale její výsledek
z 1. kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje.
Důležité odkazy:
https://www.prihlaskynastredni.cz – podrobné informace o přijímacích zkouškách
https://procvicprijimacky.cermat.cz – procvičování

Tiskopisy k přijímacímu řízení 2024
Vzor – PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
Vzor – ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČJ A LITERATURY A ŽÁDOST O ZKOUŠKU Z MATEMATIKY V UKRAJINSKÉM JAZYCE
Vzor – HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzor – LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ

Požadavky na zdravotní způsobilost – Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024