Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obor Praktická sestra 53-41-M/03

Výsledky 1. kola;  22. dubna 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Výsledky 2. kola;  25. května 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání – tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.


Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám