NOVÉ TERMÍNY ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – obor Praktická sestra:

STŘEDA 5. května 2021 (za 14. 4.)
ČTVRTEK 6. května 2021 (za 15. 4.)

Legislativa
Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné
v pondělí 17. května 2021 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.)
v kanceláři školy SZŠ Tábor, Mostecká 1912 (1. patro, místnost č. 22).


Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Formulář přihlášky stanovený MŠMT, zveřejněný na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/file/43456/ (pdf)
–  http://www.msmt.cz/file/43457/ (Excel).

Přihláška k dennímu studiu
Přihláška k dálkovému studiu (pdf 365kB)
Poznámky k přihláškám