Dne 25. května 2023 bylo ukončeno přijímací řízení pro školní rok 2023/2024.
Pro obor PRAKTICKÁ SESTRA bylo přijato 60 žáků a pro obor OŠETŘOVATEL 20.

Příjimací řízení – obor OŠETŘOVATEL

V pondělí 24. dubna 2023 budou výsledky zveřejněny (pod registračním číslem uchazeče)  na strankách školy
a v jejím vestibulu.

Příjimací řízení – obor PRAKTICKÁ SESTRA

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v pátek 28. dubna 2023 (13:00 – 14:00 hod)
v kanceláři školy – 1. patro, místnost 22. 
Následně (14:00 hod) budou výsledky zveřejněny (pod registračním číslem uchazeče)  na strankách školy
a v jejím vestibulu.

Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Sdělení o termínech: https://www.msmt.cz/file/58255/
Informace o přijímacím řízení: https://www.msmt.cz/file/58636/


Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám