VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE O JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2022 NALEZNETE STRÁNKÁCH CERMATU
https://prijimacky.cermat.cz/.


Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Formulář přihlášky stanovený MŠMT, zveřejněný na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/file/43456/ (pdf)
–  http://www.msmt.cz/file/43457/ (Excel).

Přihláška k dennímu studiu