V průběhu vzdělávání se žáci mají možnost zúčastnít velkého množství akcí v rámci Školního vzdělávacího programu.  Pozornost je věnována kulturně historickým exkurzím v naší republice i v zahraničí.

Pro doplnění znalostí a dovedností jsou do tématických plánů zařazeny odborné exkurze ve zdravotnických a sociálních zařízeních  v České republice i v zahraničí (zejména v Rakousku a v Německu).


  • Odborné exkurze a přednášky
  • Všeobecně vzdělávací exkurze exkurze