Ve 3.patře budovy mají všichni žáci a zaměstnanci školy k dispozici školní knihovnu.
Na chodbě jsou veřejně přístupné dva počítače s připojením k internetu a multifunkční tiskárna.
Žáci zde mají i dostatek místa k posezení o přestávkách. V této části školy se také nachází učebna jazyků, učebna somatologie a dvě učebny pro všeobecně vzdělávací předměty.