V prvním patře jsou umístěny kanceláře ekonomky a sekretářky, kancelář zástupce ředitele, ředitelna a sborovna.
K výuce slouží učebna fyziky, která se využívá současně jako laboratoř fyziky, a tři učebny všeobecně vzdělávacích předmětů.