Na tomto patře jsou tři odborné učebny ošetřovatelství, učebna psychologie a učebna pro všeobecně vzdělávací předměty.