Konzultace dálkového studia začínají:

1.Dčtvrtek 9.9.2021 v 7.15 hod.

2.Dúterý 7.9.2021 v 7.15 hod

3.Dstředa 8.9.2021 v 7.15 hod

Výuka bude probíhat do 17.00 hod

S sebou si vezměte: psací potřeby, přezůvky, 50Kč na čip pro vstup do školy.

Pětiletý obor dálkového studia – ukončený maturitní zkouškou.  

přihláška ke stažení (pdf 365kB)