Obor: Ošetřovatel

Kód oboru: 53-41-H/01

Kategorie vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Výstupní certifikát: výuční list

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán – Ošetřovatelka