Seznam literatury a informace ke zkoušce z CJL v r. 2019/2020

Prázdný seznam literatury k maturitě

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Přehled důležitých termínů:

 • 25. 6.       Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
 • 15. 8.       MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
 • 16. 8.       Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
 • 2. – 6. 9. 2019  Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.
 • 11. 9. 2019  Konání praktické MZ v Nemocnici Tábor, a.s.
 • 17. 9. 2019 Konání ústních zkoušek SČ a PČ MZ v budově SZŠ

Aktuální informace, termíny, ilustrační testy a další zajímavé odkazy naleznete na oficiálních stránkách www.cermat.cz    


Přihlašování k MZ 2019

Pro jarní zkušební období je nutno podat přihlášku řediteli školy nejpozději do 3.12.2018
a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25.6.2019.
Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení (doporučení má platnost nejvýše 24 měsíců, platné musí být k datu konání zkoušek).

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit k řádnému termínu, i když dopředu ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!  Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Ostatní maturanti (opravný nebo náhradní termín)
podají přihlášku ve stejném termínu přímo ředitelce školy.

Přihláška k maturitní zkoušce je ke stažení zde: prihlaska.pdf

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM A PODZIMNÍM
ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 podle § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01, denní a dálkové formy vzdělávání, takto:

Povinné zkoušky:

 • Ošetřování nemocných – praktická zkouška
 • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
 • Ošetřovatelství – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

 • Somatologie a biologie – ústní zkouška
 • Občanská nauka – ústní zkouška