Ošetřovatel  53-41-H/01 

Tříleté denní vzdělávání v oboru zakončeném závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je určený pro absolventy ZŠ, pro dívky i chlapce.

Je to velmi prakticky orientovaný obor vzdělávání s rozsáhlou praxí ve zdravotnických zařízeních, vhodný především pro výrazně prakticky orientované uchazeče, kteří se chtějí věnovat přímé ošetřovatelské péči ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních.

 

Vyučovací hodiny – zvonění a přestávky

Vyučovací hodiny – zvonění a přestávky
Hodina Doba výuky přestávka doba
1. 7:15 – 8:00 hod. 8:00 – 8:10 hod. 10 min.
2. 8:10 – 8:55 hod. 8:55 – 9:05 hod. 10 min.
3. 9:05 – 9:50 hod. 9:50 – 10:10 hod. 20 min.
4. 10:10 – 10:55 hod. 10:55 – 11:05 hod. 10 min.
5. 11:05 – 11:50 hod. 11:50 – 12:00 hod. 10 min.
6. 12:00 – 12:45 hod. 12:45 – 12:55 hod. 10 min.
7. 12:55 – 13:40 hod. 13:40 – 13:45 hod. 5   min.
8. 13:45 – 14:30 hod. 14:30 – 14:35 hod. 5   min.
9. 14:35 – 15:20 hod. 15:20 – 15:25 hod. 5   min.
10. 15:25 – 16:10 hod. 16:10 – 16:15 hod. 5   min.
11. 16:15 – 17:00 hod.