Každoročně ke konci kalendářního roku v době Adventu probíhá ve škole Vánoční jarmark.
 
 Vánoční jarmark pořádá naše škola spolu s partnerskými organizacemi jako jsou Auritus (centrum pro lidi ohrožené drogou), Klíček (denní a týdenní stacionář), Kaňka (občanské sdružení volnočasových aktivit), Základní škola a Mateřská škola Tábor, ČSA 925 (základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením) a Rybka (nezisková organizace, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním či kombinovaným postižením na Táborsku)