Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Škola se účastní projektu formou projektových dnů pro žáky základních škol.

Projektové dny:

  1. Přírodověda – Jak pracuje lidské tělo
  2. Chemie – Alchymie těla a zdraví člověka
  3. Výchova ke zdraví – Zdravé srdce a cévy pro hodnotný život

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1