JAK NAPSAT ODVOLÁNÍ

Může se stát, že přes veškerou snahu a přes nejpečlivější přípravu se během přijímače něco zvrtne a … Zkrátka to nevyjde. Ani v takové chvíli ale není ještě všechno ztraceno. Pokud si nejste vědomi nějaké hodně velké boty, rozhodně se vyplatí podat si odvolání. Nic Vás to nestojí a výsledek může být k nezaplacení. Každá fakulta si nechává na odvolání nějaká volná místa, další místa zůstanou po těch, kteří na fakultu nenastoupí (byli přijati jinam).

První krok

V první řadě si musíte zjistit, kolik bodů Vás dělí od oné magické hranice přijetí. Čím méně, tím lépe, samozřejmě. Čín více, tím pádnější argumenty budete muset pro své odvolání vymyslet. Rozhodně byste se měli seznámit se zákony a dalšími předpisy, které přijímání na vysoké školy upravují (zejména Vysokoškolský zákon 111/98 Sb.). Potom se pusťte do shromažďování argumentů, které by Vám při odvolání měli pomoci.

Doložte své kvality

K odvolání rozhodně přiložte doklad o absolvování významných zkoušek, jako je maturita (kopie maturitního vysvědčení), státní jazyková zkouška, TOEFL, FCE, Národní srovnávací zkouška, olympiáda atd. I když fakulta píše, že k těmto dokumentům nepřihlíží, pokud je přiložíte, rozhodně je nepřehlédne. Dále Vám může být ku prospěchu vyjádření nějaké autoritativní osoby (ředitel školy, zaměstnavatel apod.), která potvrdí Vaše kvality a na danou školu Vás doporučí.

 

I v přijímačkách bývají chyby

Důležitým zdrojem argumentů jsou vlastní testy k přijímačkám, ve kterých velmi často bývají chyby. Podle platného zákona má uchazeč právo „nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu“ . Domluvte se po telefonu s fakultou a běžte si své materiály prohlédnout. Požádejte o možnost si materiály okopírovat, případně si důležité informace opište. Své materiály si prostudujte velmi důkladně: Týká se test skutečně všeho, co bylo školou ohlášeno? (nejsou např. v testu z dějepisu otázky ze všeobecného rozhledu?). Jsou všechny jasné a jednoznačné? Je jednoznačné správné řešení? Je klíč správných odpovědí skutečně správně? Byly Vaše odpovědi správně pořízeny a správně vyhodnoceny? (nebyl například Váš test vyhodnocen podle klíče pro jinou variantu?). Byl Vám správně spočítán váš bodový výsledek? K odpovědím na všechny tyto otázky vám fakulta musí poskytnout potřebné podklady (klíč správných řešení, postup pro výpočet bodů apod.). otázky, které se Vám zdají přinejmenším sporné, neváhejte konzultovat s odborníkem (třeba s Vaším středoškolským učitelem) a jeho vyjádření si zaznamenávejte. V testech by neměly být úlohy, na jejichž řešení se odborníci neshodují. Může se stát, že Vám fakulta nebude chtít zmíněné dokumenty zpřístupnit, případně stanoví poněkud záhadné podmínky (např. jen v pondělí od 8:00 do 8:15). V takovém případ se obraťte na děkana s žádostí o kopie Vašich dokumentů. Neuspějete – li, napište to do dovolání a uveďte, že důvodně pochybujete o faktické správnosti přijímacích testů. Fakulta by poté měla prozkoumat oprávněnost Vaší domněnky.

Další potenciální argumenty

Zprávu o přijímacím řízení a statistické údaje o jednotlivých testech jsou fakulty podle zákona sdělit do 15 dnů po skončení přijímacího řízení. Tuto zprávu prostudujte také velmi důkladně, zaměřte se na různou obtížnost jednotlivých verzí testů. I malý rozdíl může přimést velké znevýhodnění. Pokud se domníváte, že jste absolvovali některou z těžších verzí, poukažte na to v odvolání, je to závažný důvod k přezkoumání rozhodnutí. Upozornit můžete ještě na řadu dalších nesrovnalostí v podmínkách pro přijetí (dojíždění, dlouhé čekání u testů, špatné akustické podmínky – všechny takové argumenty by ale měli být opodstatněné). Pokud fakulta pořádala přípravné kurzy, kterých jste se nemohli zúčastnit, protože jste zdaleka, upozorněte na to. Vysoká škola by podle § 21 vysokoškolského zákona měla „činit veškerá opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole“.

Co s protekcí

Podezření na protekci v přijímacím řízení byste neměli zmiňovat v odvolání. Nejlépe uděláte, když se obrátíte přímo na děkana a na vědomí dáte rektorovi, ministerstvu školství a Akreditační komisi vysokých škol (Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). Máte – li víc, něž jenom podezření, můžete se obrátit na Policii nebo státního zástupce, ti potom mohou zahájit vyšetřování.

Pomohou Vám odborníci

Konečným zpracováním odvolání můžete pověřit advokátní kancelář. Argumenty a podklady k odvolání ale pochopitelně musíte shromáždit sami. V advokátní kanceláři by také měli vědět, jak postupovat, když Vašemu odvolání vysoká škola nevyhoví, a přitom je zřejmé, že v přijímacím řízení došlo k porušení zákona.