DESATERO K PÍSEMNÉ ZKOUŠCE

 • nezapomeňte na pozvánku – je na ní uvedena adresa, budova a místnost, kde se zkouška koná (zmatené hledání po budově vám na klidu nepřidá)
 • přineste si své osobní doklady – při prezenci je třeba prokázat totožnost uchazeče
 • vezměte si spolehlivé psací potřeby (tužek aspoň pět – v nouzi můžete někomu půjčit)
 • ničím se nerozptylujte a maximálně se soustřeďte – jakékoli „nezkouškové“ myšlenky snižují vaši šanci na úspěch

 

Pokud vám při zkoušce nebude něco jasné :

 • neptejte se souseda, ale pedagoga – komunikace se sousedy = podvod
 • neopisujte, spoléhejte se na svou paměť a na svůj rozum – odhalené opisování většinou znamená konec nadějí
 • nešiřte své vědomosti po okolí – mohli byste na to doplatit
 • důkladně si přečtěte zadání úkolů a otázek – pozor na chytáky a jazykové hříčky
 • nejprve zodpovězte ty otázky, kterým rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a nejasné si nechte na konec – bojujete hlavně s časem
 • rozhodně neodevzdávejte test před časovým limitem, raději si jej ještě jednou pročtěte a zkontrolujte – budete klidnější, že jste na nic nezapoměli

 

DEVATENÁCT  PŘIKÁZÁNÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

 • svátečně se oblečte – ukážete, že zkoušky berete vážně
 • snažte se působit svěže a odpočinutě – dnešní svět fandí silným a aktivním
 • usmívejte se – dáte tím najevo vstřícnost a ochotu
 • dívejte se zkoušejícímu do očí – signalizujete upřímnost a čestné úmysly
 • mluvte nahlas a srozumitelně – budete působit zdravě a sebevědomě
 • máte – li trému, klidně se k ní přiznejte – dáte najevo, že jste schopní s nadhledem zvládat krizové situace
 • vyhněte se pláči, hysterii a dalším silným citovým projevům – zkoušející by je mohl chápat jako citové vydírání nebo agresivitu, navíc ukazujete, že jste psychicky labilní
 • pokud nerozumíte položené otázce, zeptejte se a nechte si ji vysvětlit – žádný učený z nebe nespadl a je klidně možné, že se zkoušející nevyjádřil dostatečně srozumitelně (je to taky omylný člověk).
 • nebojte se přiznat, že něco nevíte – upřímné doznání je polehčující okolnost
 • snažte se vyjádřit vlastní názor na otevírané problémy – zkoušející většinou pozná, kdy z vás mluví nějaká našprtaná publikace
 • dávejte pozor na fonetickou a stylistickou úroveň svého jazykového projevu – svědčí o úrovni vašeho vzdělání
 • snažte se, aby váš projev nepůsobil chaoticky – od obecného přejděte ke konkrétnímu, příklady uvádějte až na konec
 • zkuste položit zkoušejícímu ve vhodné chvíli nějakou inspirativní otázku – pokud se chytne a na dané téma spustí monolog, máte vyhráno
 • přejděte v hovoru plynule na téma, kterému rozumíte nebo které máte připravené – i takhle lze ohromit zkoušejícího
 • nebojte se projevit smysl pro humor – prokážete svou mentální suverenitu a samostatnost myšlení (ovšem vyplatí se předem otipovat zkoušejícího – ne každému je smysl pro humor vlastní)
 • buďte aktivní a vstřícní – můžete zkoušejícímu polichotit, vyjádřit úžas nebo překvapení – je to také jenom člověk
 • při každé příležitosti zdůrazňujte svůj zájem o daný obor – zkoušející obvykle u ústních pohovorů zkoumají motivaci uchazeče ke studiu
 • pokud máte doklady svých předchozích úspěchů (diplomy, certifikáty, vlastní výtvory, publikovaná díla…) přineste je ke zkoušce a ukažte je zkoušejícímu
 • sledujte průběžně denní tisk a televizní zpravodajství – u humanitních a uměleckých oborů se předpokládá všeobecná informovanost