Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 Výsledky přijímacího řízení na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912

2.kolo, 22.května 2017, obor 53-41-M/01  Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání

Pořadí Reg. číslo Celkem bodů Rozhodnutí
1. 202 128 Přijat/a
2. 204 122 Přijat/a
3. 201 116 Přijat/a
4. 200 91 Přijat/a
5. 206 88 Přijat/a
6. 205 60 Přijat/a
7. 203 94 Nenastoupí

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 – druhé kolo

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01,
čtyřletá denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

 • Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů pro druhé kolo
  Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění,
  stanoví ředitelka školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů – 9.
 • Termín odevzdání přihlášky je do května. 2017, zároveň s ní je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání
  s maturitní zkouškou
  .
 • Kritéria přijímacího řízení pro obor 53 – 41- M/01 Zdravotnický asistent
 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka (nutné potvrzení od lékaře)
 • Přijímáno bude prvních 9 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
 1. a) bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
 2. b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%), za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0.
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
     1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
     1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
     1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
     1,71 – 1,80 46 bodů  2,41 –  2,50 11 bodů
     1,81 – 1,90 41 bodů   2,51 – °° 6 bodů
1,91 – 2.00 36 bodů

V případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch
z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
  a na nástěnce ve vestibulu školy v pondělí 22. 5. 2017, v 14.00 hodin.
  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat
  zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této
  lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
  ke vzdělávání v dané střední škole
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

Tábor 9. 5. 2017

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912
pro školní rok 2017/ 2018

 1. kolo, 28. dubna 2017, obor 53-41-M/01  Zdravotnický asistent
  – denní forma vzdělávání
Pořadí Reg. číslo Celkem bodů Rozhodnutí
1. 35 139 Přijat/a
2. 63 139 Přijat/a
3. 11 134 Přijat/a
4. 23 131 Přijat/a
5. 28 128 Přijat/a
6. 2 126 Přijat/a
7. 44 123 Přijat/a
8. 83 123 Přijat/a
9. 41 122 Přijat/a
10. 3 121 Přijat/a
11. 12 117 Přijat/a
12. 7 116 Přijat/a
13. 42 113 Přijat/a
14. 4 111 Přijat/a
15. 24 111 Přijat/a
16. 43 110 Přijat/a
17. 6 109 Přijat/a
18. 47 109 Přijat/a
19. 70 108 Přijat/a
20. 14 107 Přijat/a
21. 36 107 Přijat/a
22. 5 106 Přijat/a
23. 19 104 Přijat/a
24. 33 104 Přijat/a
25. 72 104 Přijat/a
26. 82 104 Přijat/a
27. 16 102 Přijat/a
28. 48 102 Přijat/a
29. 61 102 Přijat/a
30. 25 102 Přijat/a
31. 56 100 Přijat/a
32. 74 100 Přijat/a
33. 53 99 Přijat/a
34. 79 97 Přijat/a
35. 81 97 Přijat/a
36. 34 96 Přijat/a
37. 71 94 Přijat/a
38. 87 94 Přijat/a
39. 27 93 Přijat/a
40. 49 93 Přijat/a
41. 67 93 Přijat/a
42. 57 92 Přijat/a
43. 10 91 Přijat/a
44. 13 91 Přijat/a
45. 58 90 Přijat/a
46. 64 89 Přijat/a
47. 76 89 Přijat/a
48. 85 89 Přijat/a
49. 32 88 Přijat/a
50. 59 87 Přijat/a
51. 37 86 Přijat/a
52. 54 86 Přijat/a
53. 65 86 Přijat/a
54. 22 84 Přijat/a
55. 68 84 Přijat/a
56. 26 83 Přijat/a
57. 62 81 Přijat/a
58. 40 80 Přijat/a
59. 46 78 Přijat/a
60. 51 77 Přijat/a
61. 39 77 Nepřijat/a
62. 20 76 Nepřijat/a
63. 52 76 Nepřijat/a
64. 8 73 Nepřijat/a
65. 30 73 Nepřijat/a
66. 50 73 Nepřijat/a
67. 9 71 Nepřijat/a
68. 29 71 Nepřijat/a
69. 15 70 Nepřijat/a
70. 86 70 Nepřijat/a
71. 1 68 Nepřijat/a
72. 17 67 Nepřijat/a
73. 66 67 Nepřijat/a
74. 69 67 Nepřijat/a
75. 31 66 Nepřijat/a
76. 77 56 Nepřijat/a
77. 80 56 Nepřijat/a
78. 45 55 Nepřijat/a
79. 18 53 Nepřijat/a
80. 21 52 Nepřijat/a
81. 60 52 Nepřijat/a
82. 75 52 Nepřijat/a
83. 88 41 Nepřijat/a
84. 78 37 Nepřijat/a
85. 84 31 Nepřijat/a
86. 73 30 Nepřijat/a

 

 

 

 

Přihláška ke stažení

Vzor vyplněné přihlášky  Instrukce k vyplnění přihlášky

Na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče .
Vyhovuje formulace: “ Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.“

  Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018  

Otevírané obory a stanovení nejvyššího počtu přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení.
Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění,
stanoví ředitelka školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů v prvním kole:

Kód oboru Název oboru Forma a doba vzdělávání Počet přijímanýchuchazečů
53 – 41- M/01 Zdravotnický asistent denní – 4 roky 60
53 – 41- H/01 Ošetřovatel denní – 3 roky 30

 Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2017

 Kritéria přijímacího řízení pro obor 53 – 41- M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou:

úspěšné splnění povinné školní docházky

 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka (nutné potvrzení od lékaře)
 • vykonání Jednotné přijímací zkoušky
 1. řádný termín: 12. dubna 2017, 2. řádný termín: 19. dubna 2017
 • přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
 1. a) bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
 2. b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%), za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0
 3. c) v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch
  z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů   2,01 – 2,10 31 bodů
    1,41 – 1,50 61 bodů   2,11 – 2,20 26 bodů
    1,51 – 1,60 56 bodů   2,21 – 2,30 21 bodů
    1,61 – 1,70 51 bodů   2,31 – 2,40 16 bodů
    1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
    1,81 – 1,90 41 bodů   2,51 – °°   6 bodů
 1,91 – 2,00 36 bodů

 

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
  a na nástěnce ve vestibulu školy nejdříve v pátek 28. 4. 2017. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem
  lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.
 • Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola (případně dalšího) zůstanou některá místa neobsazená v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy proto vypíše
  kolo přijímacího řízení (případně další) na doplnění kapacity oboru.

Tábor 27. 1. 2017, Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Log In

Create an account