Naše škola pořádá řadu akcí ….

V průběhu vzdělávání se žáci mají možnost zúčastnít velkého množství akcí různého charakteru. Pozornost je věnována kulturně historickým exkurzím v naší republice i v zahraničí.  Pro doplnění znalostí a dovedností jsou do tématických plánů zařazeny odborné exkurze ve zdravotnických a sociálních zařízeních  v České republice i v zahraničí (zejména v Rakousku a v Německu).

Přehled pravidelných akcí najdete v menu po pravé straně.