Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách bude zahájen 10.října 2018 !!!

Přihlášky podávejte do 17.8.2018.

Přihláška ke stažení

Na kurz budete pozváni písemně, informace o termínech a platbě obdržíte nejpozději do konce srpna 2018.

 

Rozsah: 200 hodin

Cena: 6000Kč

Teoretická výuka bude probíhat  v budově Střední zdravotnické školy v Táboře.

Praktická výuka – ve smluvených sociálních zařízeních.

Uplatnění: Absolventi kurzu mohou pracovat v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních.

Vzdělávací program kurzu je zaměřen na vykonávání práce spojené s přímou péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejich domácnost, v nepříznivé sociální situaci, péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v sociálně právní ochraně dětí a vězeňství (§ 3 zákona 108/2006).

 

Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Balláková