Z organizačních důvodů se posouvá termín začátku nového kurzu“ Pracovník v sociálních službách“ na školní rok 2018/2019 !!

Přihlášky na kurz zasílejte i nadále průběžně.

V případě dřívějšího otevření kurzu budete telefonicy informováni o termínu a zařazeni na základě pořadí došlých přihlášek.

Přihláška ke stažení

Rozsah: 180 hodin

Cena: 6000Kč – platba pouze na účet školy

Výuka bude probíhat každou středu v budově Střední zdravotnické školy v Táboře.

Uplatnění: Absolventi kurzu pak mohou pracovat například v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních.

Vzdělávací program kurzu je zaměřen na vykonávání práce spojených s přímou péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich domácnost, v nepříznivé sociální situaci, péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v sociálně právní ochraně dětí a vězeňství (§ 3 zákona 108/2006).

Absolventi kurzu pak mohou pracovat například v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních.

Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Balláková