V ZÁŘÍ 2018 NEBUDE OTEVŘEN PRV ROČNÍK DÁLKOVÉHO STUDIA !