Učitelé a zaměstnanci školy

Učitelé a zaměstnanci školy

Vedení školy a provozní zaměstnanci

Mgr. Jana Jandáčková Ředitelka školy reditelka@szs-tabor.cz
Ing. Másílko Hynek Zástupce ředitelky zastupce@szs-tabor.cz
Mgr. Jirková Alena Vedoucí učitelka OP a PV vedouciucitelka@szs-tabor.cz
Bc. Kümmelová Lucie Vedoucí ekonomického úseku ekonomka@szs-tabor.cz
Zákostelecká Alena Mzdová účetní a sekretářka info@szs-tabor.cz

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Černá Jindřiška cerna@szs-tabor.cz
 Ing.  Hodková Radka hodkova@szs-tabor.cz
Mgr. Jedličková Lenka jedlickova@szs-tabor.cz
Mgr. Doubková Lucie doubkova@szs-tabor.cz
Bc. Kocourková Renata kocourkova@szs-tabor.cz
Mgr. Kolář Tomáš Třídní 4.A kolar@szs-tabor.cz
Výchovný poradce vychovnyporadce@szs-tabor.cz
 Mgr. Macháček Jan machacek@szs-tabor.cz
Mgr. Matušíková Jana matusikova@szs-tabor.cz
Mgr. Olivová Martina  Třídní 2.D olivova@szs-tabor.cz
Mgr. Novotná Juliána Třídní 3.C novotna@szs-tabor.cz

 Učitelé odborných předmětů

Mgr. Balláková Helena  Třídní 1.C ballakova@szs-tabor.cz
Mgr. Bízková Miloslava Třídní 5.C bizkovaszs-tabor.cz
Mgr. Hronová Miroslava Třídní 3.A hronova@szs-tabor.cz
Bc. Kmínková Marie kminkova@szs-tabor.cz
Mgr. Koblasová Věra  Třídní 4.C koblasova@szs-tabor.cz
Mgr. Marešová Jana Třídní 2.C maresova@szs-tabor.cz
Mgr. Ondřejová Jana  Třídní 2.A ondrejova@szs-tabor.cz
Mgr. Pavlasová Hana pavlasova@szs-tabor.cz
Mgr. Srpová Táňa Třídní 4.B srpova@szs-tabor.cz
Mgr. Trpáková Jitka  Třídní 1.B trpakova@szs-tabor.cz
Bc. Urbanová Eva urbanova@szs-tabor.cz
Mgr. Jana Volemanová  Třídní 2.B metodikprevence@szs-tabor.cz
Eva Švadlenková Dokumentátorka dokumentator@szs-tabor.cz
Renata Drhová Knihovnice knihovna@szs-tabor.cz
Ladislav Rosman Školník
Alena Burdová Uklízečka
Vlasta Večeřová Uklízečka

Log In

Create an account