Edulab

Edulab

brazilian hair   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs    |
hair extensions    |
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs    /
human hair wigs   ,
Human Hair Wigs   ,
Human Hair Full Lace Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair weave   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
   |
clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
 
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /

Projekt EDULAB

Naše škola vstoupila do projektu, který podporuje  a rozvíjí  moderní formy vzdělávání, využívá  nové metodisticko-didaktické postupy, aplikuje moderní technologie ve výuce a zavádí tyto formy do výuky  na všech stupních školského systému  ČR včetně vyskoškolských pracovišť, kde se zabývají přípravou pedagogů.

Z naší školy jsou zapojení 4 vyučující do projektu, kteří využívají i již vytvořených podklaadů v rámci podpory výuky v jiných státech.

V rámci projektu Edulab se podporuje:

1.Podpora digitalizace škol – využití výpočetní techniky ve výuce

2. Škola dotykem – dotykové technologie ve výuce

Trvání spolupráce v rámci projektu:

18: 12. 2014 – 30.6.2015

Log In

Create an account